当前位置:首页 > 最新歌词 > 我不是在笑 Leessang

我不是在笑 Leessang歌词

我不是在笑 Leessang歌词

我不是在笑 LeessangLRC歌词

nei ga hong dong gei hong dong dou gei a li ya
dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
nou yi ki you
hei su gei sou na
nu mu hei jiu nou yi gou na li bu
nei ga hong dong gei hong dong dou gei a li ya
dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
nou yi ki you
hei su gei sou na
nu mu hei jiu nou yi gou na li bu
ei nei hei dou nou ga
na ha sou nai
no mou li qia ou la
na en dong ga ou pu gei ei
g
[ti:我不是在笑]
[ar:未知]
[al:]
[by:]
[00:46.65]nei ga hong dong gei hong dong dou gei a li ya
[00:49.45]dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
[00:52.43]nou yi ki you
[00:53.77]hei su gei sou na
[00:55.31]nu mu hei jiu nou yi gou na li bu
[00:58.03]nei ga hong dong gei hong dong dou gei a li ya
[01:00.80]dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
[01:03.80]nou yi ki you
[01:05.33]hei su gei sou na
[01:06.72]nu mu hei jiu nou yi gou na li bu
[01:43.81]ei nei hei dou nou ga
[01:46.60]na ha sou nai
[01:50.52]no mou li qia ou la
[01:52.47]na en dong ga ou pu gei ei
[01:55.24]gu dei gou na mou na
[01:58.02]nei du lu nei
[02:00.75]ou du mi
[02:02.31]ta ha wa
[02:03.70]dou nei !
[02:06.44]no lu li qing gei a no lu li qing gei
[02:09.23]a nu li gei qiu ba lu gu gei a gei
[02:12.21]no li na tiu ti ji mou tei
[02:14.99]ou hu
[02:16.51]ei a meng gei !
[02:17.98]no lu li qing gei
[02:19.42]a no lu li qing gei
[02:20.71]a nu li gei qiu ba lu gei a gei
[02:23.62]nei ga ou gou li ya sou gei
[02:26.64]ou mi xiou ga na nei ye ye !
[02:40.83]nei ga hong dou gei hong dou gei a li ya
[02:43.31]dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
[02:46.28]nou yi ki you
[02:47.66]k su gei sou na
[02:49.19]nu mu hei you
[03:01.53]na hei gou na li bu !
[03:26.16]nou gei hong dong gei hong dong gei a li ya
[03:28.77]dou nei ga gang dong gei gang dou gei a li ya
[03:31.74]nou yi ki you
[03:33.27]k su gei sou na
[03:34.73]nu mu hei you nou li gou na li bu ~!
[03:37.32]nei ga hong dong gei hong dong dou gei a li ya
[03:40.12]dou nei ga gang dong gei gang dong gei a li ya
[03:43.13]nou yi ki you
[03:44.57]hei su gei sou na
[03:46.11]nu mu hei jiu nou yi gou na li bu
[03:48.64]wu wu wu....
[03:54.05]ye ye yehe..

我不是在笑 Leessang相关歌词推荐